Príbeh Slovenska 1968 - Na ceste k reformám

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Bohumil Búzik (Sociologický ústav SAV), Maroš Schmidt (Slovenské centrum dizajnu) a Miroslav Londák (Historický ústav SAV). Premiéra 8.8.2018