Príbeh Slovenska 1948. Protirežimové revolty

SK Dejiny

Nástup komunistov k moci a s ním spojené radikálne spoločenské zmeny vyvolávali nespokojnosť a odpor. Nepriatelia socializmu, podnikali sabotáže v energetike či poľnohospodárstve, rozširovali protikomunistické letáky, vydávali samizdaty, organizovali nepovolené koncerty, výstavy či náboženské stretnutia. Organizované akcie zastrešoval Tretí odboj. Kuriéri, spravodajcovia, agenti, príprava ilegálnych prechodov za hranice, spravodajská činnosť pre zahraničné služby alebo pre exil. Aj takto vyzeral zápas proti komunizmu. Protirežimové aktivity na Slovensku mali často náboženské pozadie. Požiadavka náboženskej slobody bola hlavným heslom aj jednej z najznámejších protisocialistických akcií – Sviečkovej manifestácie. (RTVS)
Hosťami boli Mgr. Juraj Kalina a Agáta Šústová Drelová, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Pavel Kugler, PhD. z Ministerstva obrany ČR
Premiéra: 29.3.2018