Povstanie ako znovuzrodenie národa - 2.časť, Ekonomika Slovenského štátu 1939-45

Dejiny.sk

Hosťami boli Ľudovít Hallon a Michal Schvarc z Historického ústavu SAV. Premiéra 12.7.2019