Osmičky v našich dejinách. Studená vojna ako pokračovanie druhej sv. vojny

Dejiny.sk

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)
Hosťom rozhlasovej relácie RTVS bol riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. a vedecký pracovník HÚ SAV Jakub Drábik, PhD. Diskutovali o medzinárodnej politike v období nastupujúcej studenej vojny vo vzťahu k vývoju politickej situácie v Československu po roku 1948.
Premiéra: 2.2.2018