O štúrovcoch

Kaviareň na Patrónke

Štúrovci sú veľkou témou slovenských dejín a spoločnosti ako takej, preto sa nedajú vyčerpať jednou diskusiou. V tejto úvodnej diskusii sa sústreďujeme na geopolitické a spoločenské pozadie tohto národného hnutia v slovenských dejinách – a príčinám revolučného 1848 v Európe.
Kde sa vzala táto nezvyčajná generácia, aké boli jej sociálne, politické a kultúrne korene, na koho zo svojich predchodcov nadväzovali, prečo mala v ich činnosti také významné postavenie kodifikácia spisovného jazyka – a či sa dá ešte očakávať, že historický výskum ešte objaví nejaké zásadne nové informácie o štúrovcoch a ich činnosti – na to sa pokúsime odpovedať v rozhovore s historikom Petrom Šoltésom, zástupcom riaditeľa Historického ústavu SAV. (Zdroj popisu Tablet.Tv) Premiéra 11.4.2018