O revolúcii 1848

Kaviareň na Patrónke

Rozhovor so zástupcom riaditeľa Historického ústavu SAV, historikom Petrom Šoltésom na tému revolúcie v roku 1848. Premiéra 23.5.2018