Nežili ste príliš dlho? Pýtal sa veliteľ Vozár muža, ktorého posielal do transportu

Odkrývanie

Jozef Vozár bol miestny zámočník, no jeho kariéra nabrala osudovú rýchlosť, keď mal tridsať rokov. Bolo to krátko po tom, čo vstúpil do Hlinkovej gardy a pomáhal z autonómneho Slovenska vyháňať nežiadúcich Čechov.
Za svoje zásluhy sa stal, ako vzorný gardista, v marci 1942 aj veliteľom tábora v Seredi. (SME) Hosť Ján Hlavinka. Premiéra 16.12.2021

Kľúčové slová: