Milan Rastislav Štefánik 2. diel (Generál a diplomat)

TV dokument

Dvojdielny dokumentárny film prináša pohľad na výnimočnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika z troch rôznych historických perspektív – francúzskej, českej a slovenskej. (Zdroj popisu RTVS). V dokumente vystúpili okrem iných aj historici Bohumila Ferenčuhová a Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV. Premiéra 4.5.2019