Milan Rastislav Štefánik

Večera s Havranom

Hosťami boli Milan Musil (diplomat, historik, spisovateľ), Peter Macho (Historický ústav SAV) a Bohumila Ferenčuhová (Historický ústav SAV). Premiéra 30.4.2019