Medzinárodný kontext revolúcie 1848-49

Dejiny.sk

Na tému medzinárodného kontextu revolúcie z rokov 1848 a 1849 rozprávali vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV Daniela Kodajová a Peter Šoltés. Premiéra 4.5.2018