Martin Posch o Slovenskom národnom povstaní

Hosť v štúdiu, TA3

Pripomíname si 74. výročie SNP. Slováci sa ním postavili na odpor proti režimu, ktorý kolaboroval s nacistickým Nemeckom. Podľa historikov patrí medzi najvýznamnejšie prejavy protifašistického odboja v Európe. O Slovenskom národnom povstaní povedal viac Martin Posch z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. (Zdroj popisu TA3) Premiéra 29.8.2018