Martin Posch o 75. výročí vylodenia v Normandii

Štúdio TA3

Hosťom relácie bol Martin Posch z Historického ústavu SAV. Premiéra 6.6.2019