Magický rok 1968 - 4.časť (21.august 1968)

Dejiny.sk

Hosťom rozhlasovej relácie bol Stanislav Sikora z Historického ústavu SAV. Premiéra 24.8.2018