Komunizmus v Československu – od založenia KSČ po rok 1939

Dejiny.sk

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojím spôsobom aj ničia, a to nielen vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak zmiznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a istú rolu tu zohráva i často prirodzené zabúdanie. Tak ako píšu klasici histórie v mnohých obmenách - človek síce žije v dejinách, ale nežije pre dejiny samotné... Rozhlasový cyklus Dejiny.sk prináša poslucháčom zasvätené a zaujímavé diskusie o dejinách nielen slovenskej spoločnosti, prípadne tohto územia od jeho osídlenia po najnovšie politické udalosti. Hosťom bol Juraj Benko. Premiéra 22.1.2021

Kľúčové slová: