Fašizmus - obľúbený pojem najmä v ústach politikov. Kto ním je a kto nie je?

Noviny.sk

Pozvanie do Novín o 12:00 prijal historik a spisovateľ Slovenskej akadémie vied Jakub Drábik, ktorý je zároveň aj autorom knihy Fašizmus. (Zdroj: Noviny.sk) Premiéra 18.2.2020

Kľúčové slová: