Ekonomika Slovenska 1939-1945; 2.časť

Dejiny.sk

Hosťami boli Ľudovít Hallon a Miroslav Sabol z Historického ústavu SAV. Premiéra 31.5.2019