Čo predchádzalo roku 1968?

Dejiny.sk

Hosťami rozhlasovej relácie bol Stanislav Sikora z Historického ústavu SAV. Premiéra 10.8.2018