Boj proti alkoholizmu v slovenských dejinách

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Martin Hollý (Psychiatrická nemocnica Bohnice), Daniela Kodajová (Historický ústav SAV) a Eva Škorvánková (Univerzita Komenského, FF). Premiéra 10.10.2019