Antonín Novotný

Chrobák v hlave_FM

Stanislav Sikora (Historický ústav SAV) a Juraj Marušiak (Ústav politických vied SAV) diskutujú s Fedorom Blaščákom o osobnosti prezidenta a komunistického funkcionára Antonína Novotného. Premiéra 16.4.2018