Alkohol v slovenských dejinách

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Tunde Lengyelová (Historický ústav SAV), Eva Krekovičová (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV) a Petra Hanáková (Slovenská národná galéria). Premiéra 26.9.2019