25. výročie vzniku Slovenskej republiky

Mimoriadna diskusia

Diskusná relácia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Moderátori Peter Turčík a Róbert Kotian. Hosťami boli PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu SAV, PhDr. Zora Bútorová z Inštitútu pre verejné otázky, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Ing. Vladimír Masár, novinár Mgr. Marián Leško, doc. Samuel Abrahám, PhD. rektor Bratislava International School of Liberal Arts, n.o. a prof. Jozef Bátora, PhD. z katedry politológie FF Univerzity Komenského v Bratislave.
Premiéra: 1.1.2018