E-knihy

Dvojzväzkový vedecký zborník Svätec a jeho funkcie v spoločnosti vydaný v edícii Studia Christiana obsahuje 50 štúdií slovenských, českých a poľských odborníkov, ktorí uvažujú o význame svätca a jeho funkciách v období staroveku, stredoveku a novoveku.
http://www.studia-christiana.net/index.php/publikacie?id=33
http://www.studia-christiana.net/index.php/publikacie?id=29