E-knihy

Publikácia nás sprevádza vývojom písomnej kultúry v bratislavskej kapitule počas celého stredoveku.