E-knihy

Monografia Na zlome času II / Im Wandel der Zeit II je pokračovaním rovnomennej monografie vydanej v roku 2011 z projektu VEGA s tematikou modernizačných (a antimodernizačných) tendencií v multikultúrnom priestore Bratislavy obdobia prvej Československej republiky, avšak s časovým presahom niekoľkých rokov pred i po jej vzniku a s teritoriálne rozšíreným záberom do historicky blízkych kultúrnych centier (Viedeň, Praha, Budapešť). Zameriava sa predovšetkým na nemeckojazyčné materiály v časopisoch a novinách ako aj knižných publikáciách skúmaného obdobia.

Zborník Na zlome času / Im Wandel der Zeit je súborom štúdií germanistov Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré vznikli v rámci dvojročného výskumného projektu VEGA 1/0284/10. Vedeckým zámerom projektu bolo prispieť k výskumu multikultúrnych aspektov literárnych a kultúrnych dejín Bratislavy z pohľadu germanistickej literárnej vedy.