Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 - 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou

Publisher: 
Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV v Bratislave
Place of publication: 
Banská Bystrica
Year of publication: 
2007
ISBN: 
ISBN 978-80-8083-405-0
Publication type: 
Kolektívna monografia