Patrimony, culture and hospitality. Benedictine monasteries as places of the meeting.

Publisher: 
TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów
Place of publication: 
Kraków
Year of publication: 
2012
ISBN: 
978-83-7354-439-0
Publication type: 
Monografia

Monografia venovaná benediktínskym kláštorom je jedným z výstupov spoločného vedeckého projektu krajín V4 (Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska). Na jej vydaní sa podielali aj Rastislav Kožiak a Marta Sztwiertnia. Jej napísanie inšpirovalo zamyslenie sa nad miestom a úlohou kláštorov v spoločensko-kultúrnom kontexte.