(Komunálna) politika pamäti. palimpsest

Mesto Belehrad v roku 2002 vypísalo verejnú súťaž na vybudovanie pamätníka - „padlým hrdinom a obetiam vojen v rokoch 1990-1999 na území bývalej Juhoslávie (vrátané obetí bombardovania NATO)."

Voči takto sformulovanému zadaniu sa postavila skupina asi 50 miestnych umelcov a intelektuálov združená okolo platformy „Diskusia o umeleckom diele", ktorí v nej identifikovali zrejmý rozpor a konflikt. Protestovali proti nezmyselnému spájaniu troch odlišných entít: „obeť", padlý hrdina a obeť bombardovania NATO, nezmyselnému preto, že chce zabudovať do jedného pamätníka spomienky na toho, kto zločin vykonal (padlý hrdina) a aj na jeho obeť. Súťaž a jej tému prehlásili za mimoriadne dôležitú, okrem iného aj preto, lebo v Srbsku týmto – prvýkrát od rozpadu Juhoslávie - dochádza k vytyčovaniu spoločných hraníc medzi politikou a umením.