Skutoční Jamesovia Bondovia?

Storočie.sk

Britské tajné služby boli počas druhej svetovej vojny významným partnerom československého odboja. ⚔ Spolupráca aj konflikty sú však často prekryté hlavne diskusiou o atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. V decembrovej diskusii sa však zameriame hlavne na celkovú spoluprácu medzi tajnými službami počas druhej svetovej vojny ako aj na to, aký význam mal priestor strednej Európy a lokálne odbojové hnutia v plánoch britských tajných služieb. (Zdroj popisu FB stránka projektu Storočie.sk) Hosťami boli Martin Posch (Historický ústav SAV), Pavel Kreisinger (Univerzita Palackého Olomouc), Milan Vyhlídal (Univerzita obrany Brno). Moderoval Jakub Drábik z Historického ústavu SAV. Premiéra 11.12.2019