Michal Kopeček, November 89 - 30 Years After

Historik Michal Kopeček: "Populizmus je problematická odpoveď na reálne problémy." (Rozhovor s historičkou Agátou Šústovou Drelovou v rámci medzinárodnej konferencie November 89- 30 Years After, Historický Ústav SAV) Kamera: Martin Bystriansky (Zdroj popisu SAV) Premiéra 2.12.2019