Piotr Witek: Kultura film historia (metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego)

Reviewed Publication: 
Piotr Witek: Kultura film historia (metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego). Lublin : Wydawnictvo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, 285 s.