Memory Is Not History: (Some Disconnected Remarks on a Complex Theme)

Pamäť nie sú dejiny (Nesúvislé poznámky o súvislej téme)
How to Cite: 

Chmel Rudolf. Memory Is Not History: (Some Disconnected Remarks on a Complex Theme). In Forum Historiae, 2008, Vol. 2, No. 1, pp. 127-144. ISSN 1337-6861