Memory Is Not History: (Some Disconnected Remarks on a Complex Theme)

Pamäť nie sú dejiny (Nesúvislé poznámky o súvislej téme)