Povojnový odsun Nemcov a Maďari v ČSR po roku 1945

Dejiny.sk

Hosťom relácie bol Dušan Kováč. Premiéra 27.11.2020