Koniec 2. sv. vojny, 75. výročie

Z prvej ruky

Zajtra si pripomenieme 75. výročie konca 2. svetovej vojny. Deň víťazstva nad fašizmom. Po anglicky Victory Day (V-Day [ví dej]) – deň víťazstva a ukončenie doteraz najhoršieho vojenského konfliktu v dejinách. Zapojilo sa doňho viac než 60 krajín sveta, v ktorých žilo cca 80 % vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. V tento jeden deň sa oslobodené národy a krajiny možno naozaj a zaslúžene cítili víťazne. Na jeden deň mohli zabudnúť na hlad, biedu, beznádej, úzkosť zo straty. 8. máj pred 75 rokmi bol horko-sladký. Nastali dni precitnutia, povstávania, znovu-budovania. Európa aj Slovensko sa menili – vojensky, politicky aj hospodársky. V akom stave bolo Slovensko na konci vojny a prečo? (Zdroj RTVS) Hosťom bol Ľudovít Hallon. Premiéra 7.5.2020

Kľúčové slová: