Redakcia

 
ŠÉFREDAKTOR:
László Vörös
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histvoro@savba.sk

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA:
Pavol Hudáček
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histpahu@savba.sk

REDAKCIA:
Juraj Benko
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histenko@savba.sk

Barbora Buzássyová
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histbabu@savba.sk

Gabriela Dudeková Kováčová
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histgdud@savba.sk

Michal Ďurčo
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histmidu@savba.sk

Martina Fiamová
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histfiam@savba.sk

Angelika Herucová
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histheru@savba.sk

Petra Hudek
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
petra.svardova@savba.sk

Michal Kšiňan
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences
histksin@savba.sk