Domáca redakčná rada

Dana Hučková
Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of Slovak Literature, Slovak Academy of Sciences

Rastislav Kožiak
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Matej Bel University, Banská Bystrica

Elena Mannová
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Attila Simon
Univerzita J. Selyeho, Komárno / J. Selye University, Komárno

Juraj Šedivý
Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava

Peter Šoltés
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Jozef Tancer
Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava

Marína Zavacká
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Eugen Zeleňák
Katolícka univerzita v Ružomberku / Catholic University in Ruzomberok