Úlohy historika vo verejnej diskusii

Rozhovor s Laurence de Cockovou, predsedníčkou Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire (Výbor ostražitosti voči verejnému používaniu histórie – CVUH).