Sloboda pre históriu alebo história pre slobodu?

Príspevok má štyri časti. V prvej stručne opisujem zákony o pamäti, najmä články, o ktorých sa vedie spoločenská diskusia. V druhej a tretej časti sa zameriam na reakcie historikov, ktorí sú združení v spoločnostiach Liberté pour l´histoire (LPH, Sloboda pre históriu) a Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire (CVUH, Výbor ostražitosti voči verejnému využívaniu histórie). Vo štvrtej sa zameriam na stanoviská a argumenty politikov (a jedného filozofa), poväčšine predkladateľov zákonov o pamäti. Keďže sa k problematike vyjadruje množstvo historikov a osobností, zúžením pozornosti na postoje historikov z LPH, CVUH a predkladateľov (obhajcov) zákonov zúžim aj rozsah príspevku. Na druhej strane takto vznikne trochu schematický obraz diskusie, ktorý problematiku síce nevyčerpáva, no načrtáva v základných črtách jej genézu a obsah.