Beneš, Jakub

Dr. Jakub Beneš pôsobí od roku 2015 na School of History and Cultures na Univerzite v Birminghame (Veľký Británia). Prednáša o dejinách 19. storočia a metodologických prístupoch v historiografii. Vo svojích publikáciách sa venoval etnickému nacionalizmu a sociálnej demokracii v habsburskej monarchii. K téme vplyvu nacionalizmu v robotníckom hnutí v monarchii pripravil knihu Workers and Nationalism. Czech and German Social Democracy in Habsburg Austria, 1890-1918.
Viac: https://www.birmingham.ac.uk/schools/historycultures/departments/history...