KATEgórie KATEgórie

Autor publikácie

VŠETKY E-KNIHY VŠETKY E-KNIHY

Acta Historica Neosoliensia 8/2005 - 19/2016

Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv

Lenka J. Budilová - Gabriela Fatková - Lukáš Hanus - Marek Jakoubek - Michal Pavlásek

Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie

G. Fatková-L. J. Budilová-M. Kouba-M. Pavlásek-V. Štěpánek
Ukazujem 1 - 15 z 119 výsledkov.
Items per Page 15
z 8

NAJNOVŠIA E-KNIHA NAJNOVŠIA E-KNIHA

Thurzovci a ich historický význam

E-kniha
Tünde Lengyelová a kol.
Vydavateľ
Pro Historia a Historický ústav SAV
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2012
ISBN
ISBN 978-80-89396-19-1

Historické ústavy Slovenskej a Maďarskej akadémie vied spoločne usporiadali v októbri 2009 medzinárodnú konferenciu v Seredi s názvom Thurzovci a ich historický význam. Podnetom bolo 400. výročie zvolenia Juraja Thurza za palatína Uhorského kráľovstva. Organizátori cieľavedome zostavili program tak, aby poukázal na medzinárodnosť potenciálu aristokratického rodu, ktorý môžeme z viacerých hľadísk považovať za výnimočný. Rod, ktorý prežil len štyri generácie medzi aristokraciou, za týchto sto rokov dal Uhorsku dvoch palatínov (Juraja a Stanislava III.) a jedného kráľovského miestodržiteľa (Alexeja I.), na čo je len veľmi málo príkladov medzi ranonovovekými aristokratickými rodmi – či už starými, alebo novými. Túto mnohostrannosť a výnimočnosť odbornej – ale i laickej – verejnosti po prvýkrát systematicky predstavuje práve táto publikácia.