KATEgórie KATEgórie

Autor publikácie

VŠETKY E-KNIHY VŠETKY E-KNIHY

Acta Historica Neosoliensia 8/2005 - 19/2016

Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv

Lenka J. Budilová - Gabriela Fatková - Lukáš Hanus - Marek Jakoubek - Michal Pavlásek

Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie

G. Fatková-L. J. Budilová-M. Kouba-M. Pavlásek-V. Štěpánek
Ukazujem 1 - 15 z 118 výsledkov.
Items per Page 15
z 8

NAJNOVŠIA E-KNIHA NAJNOVŠIA E-KNIHA

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti

E-kniha
Rastislav Kožiak - Jaroslav Nemeš (eds.)
Vydavateľ
Chronos a Centrum pre štúdium kresťanstva
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2006
ISBN
80-89027-19-9

Dvojzväzkový vedecký zborník Svätec a jeho funkcie v spoločnosti vydaný v edícii Studia Christiana obsahuje 50 štúdií slovenských, českých a poľských odborníkov, ktorí uvažujú o význame svätca a jeho funkciách v období staroveku, stredoveku a novoveku.

 

http://www.studia-christiana.net/index.php/publikacie?id=33

http://www.studia-christiana.net/index.php/publikacie?id=29