KATEgórie KATEgórie

Autor publikácie

VŠETKY E-KNIHY VŠETKY E-KNIHY

Acta Historica Neosoliensia 8/2005 - 19/2016

Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv

Lenka J. Budilová - Gabriela Fatková - Lukáš Hanus - Marek Jakoubek - Michal Pavlásek

Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie

G. Fatková-L. J. Budilová-M. Kouba-M. Pavlásek-V. Štěpánek
Ukazujem 1 - 15 z 113 výsledkov.
Items per Page 15
z 8

NAJNOVŠIA E-KNIHA NAJNOVŠIA E-KNIHA

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách

E-kniha
Jaroslava Roguľová - Maroš Hertel a kol.
Vydavateľ
VEDA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2016
ISBN
978-80-224-1503-3

Kolektívna monografia vydaná pri príležitosti životného jubilea slovenského historika Valeriána Bystrického.