Relácie Relácie

E-kniha

Február 1948. Pre niektorých víťazný, pre mnohých tragický. Pred 70 rokmi u nás KSČ nastolila mocenský monopol. Budoval sa socializmus, nová spoločnosť a nový človek. Začala sa totálna prestavba štátu podľa sovietskeho vzoru a pod sovietskym dohľadom. Obdobie na prelome 40. a 50. rokov v našej kolektívnej pamäti zanechalo dve výrazné pamäťové stopy. Na jednej strane cestu komunistov dláždila masová nezákonosť, potláčanie ľuských, majetkových aj občianskych práv, perzekúcie, monsterprocesy a popravy. Slovensko zažívalo jedno z najbrutálnejších období vo svojich dejinách. Na druhej strane však boli komunistické myšlienky pre široké masy veľmi príťažlivé. Prinášali bezplatné zdravotníctvo a školstvo, víziu sociálne spravodlivej spoločnosti po ktorej mnohí túžili. Túžba po lepšej budúcnosti sa prejavila v masívnej budovateľskej aktivite a podpore komunistov. Februárové udalosti otvorili nové obdobie slovenských dejín. Budeme hovoriť o pozitívach aj negatívach, ktoré Slovensku prinieslo budovanie socializmu. (RTVS)

Hosťami boli PhDr. Elena Londáková, CSc. z Historického ústavu SAV, Mgr. Pavol Szalay, PhD. z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a RNDr. Branislav Šprocha, PhD. z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Premiéra: 19.4.2018

Ut, 08 máj 2018 09:46:00 +0000

E-kniha

Nástup komunistov k moci a s ním spojené radikálne spoločenské zmeny vyvolávali nespokojnosť a odpor. Nepriatelia socializmu, podnikali sabotáže v energetike či poľnohospodárstve, rozširovali protikomunistické letáky, vydávali samizdaty, organizovali nepovolené koncerty, výstavy či náboženské stretnutia. Organizované akcie zastrešoval Tretí odboj. Kuriéri, spravodajcovia, agenti, príprava ilegálnych prechodov za hranice, spravodajská činnosť pre zahraničné služby alebo pre exil. Aj takto vyzeral zápas proti komunizmu. Protirežimové aktivity na Slovensku mali často náboženské pozadie. Požiadavka náboženskej slobody bola hlavným heslom aj jednej z najznámejších protisocialistických akcií – Sviečkovej manifestácie. (RTVS)

Hosťami boli Mgr. Juraj Kalina a Agáta Šústová Drelová, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Pavel Kugler, PhD. z Ministerstva obrany ČR 

Premiéra: 29.3.2018

Ut, 08 máj 2018 09:31:00 +0000

E-kniha

Február 1948. Pre niektorých víťazný, pre mnohých tragický. Pred 70 rokmi u nás KSČ nastolila mocenský monopol. Budoval sa socializmus, nová spoločnosť a nový človek. Začala sa totálna prestavba štátu podľa sovietskeho vzoru a pod sovietskym dohľadom. Obdobie na prelome 40. a 50. rokov v našej kolektívnej pamäti zanechalo dve výrazné pamäťové stopy. Na jednej strane cestu komunistov dláždila masová nezákonosť, potláčanie ľuských, majetkových aj občianskych práv, perzekúcie, monsterprocesy a popravy. Slovensko zažívalo jedno z najbrutálnejších období vo svojich dejinách. Na druhej strane však boli komunistické myšlienky pre široké masy veľmi príťažlivé. Prinášali bezplatné zdravotníctvo a školstvo, víziu sociálne spravodlivej spoločnosti po ktorej mnohí túžili. Túžba po lepšej budúcnosti sa prejavila v masívnej budovateľskej aktivite a podpore komunistov. Februárové udalosti otvorili nové obdobie slovenských dejín. Budeme hovoriť o pozitívach aj negatívach, ktoré Slovensku prinieslo budovanie socializmu. (RTVS)

Hosťami boli Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. z Ústavu pamäti národa, doc. ThDr. Peter Borza, PhD. z Katedry histórie UPJŠ a PhDr. Miroslav Londák, DrSc. z Historického ústavu SAV.

Premiéra: 22.3.2018

Ut, 08 máj 2018 09:10:00 +0000

E-kniha

Február 1948. Pre niektorých víťazný, pre mnohých tragický. Pred 70 rokmi u nás KSČ nastolila mocenský monopol. Budoval sa socializmus, nová spoločnosť a nový človek. Začala sa totálna prestavba štátu podľa sovietskeho vzoru a pod sovietskym dohľadom. Obdobie na prelome 40. a 50. rokov v našej kolektívnej pamäti zanechalo dve výrazné pamäťové stopy. Na jednej strane cestu komunistov dláždila masová nezákonosť, potláčanie ľuských, majetkových aj občianskych práv, perzekúcie, monsterprocesy a popravy. Slovensko zažívalo jedno z najbrutálnejších období vo svojich dejinách. Na druhej strane však boli komunistické myšlienky pre široké masy veľmi príťažlivé. Prinášali bezplatné zdravotníctvo a školstvo, víziu sociálne spravodlivej spoločnosti po ktorej mnohí túžili. Túžba po lepšej budúcnosti sa prejavila v masívnej budovateľskej aktivite a podpore komunistov. Februárové udalosti otvorili nové obdobie slovenských dejín. Budeme hovoriť o pozitívach aj negatívach, ktoré Slovensku prinieslo budovanie socializmu. (RTVS)

Hosťami boli PhDr. Marek Syrný, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici, PhDr. Miroslav Sabol, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Ivan Marton. Moderoval Ľubomír Bajaník.

Premiéra: 1.3.2018

Ut, 20 mar 2018 12:12:00 +0000

E-kniha

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, 1. januára 1993, vznikla Slovenská republika. Začala sa písať nová etapa našej histórie. Poďme spolu sledovať mimoriadne dynamický a turbulentný príbeh štátu v strede Európy v diskusnom špeciále o slovenskej politike, ekonomike, kultúre, ale aj o národných, národnostných i medziľudských vzťahoch. Problémy detstva i dospievania mladého štátu zhodnotia budúce generácie. (RTVS)

Hosťami boli historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. z Historického ústavu SAV a novinár Attila Lovász. Moderoval Ľubomír Bajaník.

Premiéra: 18.1.2018

Ut, 20 mar 2018 10:35:00 +0000

E-kniha

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, 1. januára 1993, vznikla Slovenská republika. Začala sa písať nová etapa našej histórie. Poďme spolu sledovať mimoriadne dynamický a turbulentný príbeh štátu v strede Európy v diskusnom špeciále o slovenskej politike, ekonomike, kultúre, ale aj o národných, národnostných i medziľudských vzťahoch. Problémy detstva i dospievania mladého štátu zhodnotia budúce generácie. (RTVS)

Hosťami boli PhDr. Michal Vašečka, PhD. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií BISLA, Adam Hudek, PhD. Historický ústav SAV a prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Moderoval Ľubomír Bajaník

Premiéra: 11.1.2018

Ut, 20 mar 2018 10:29:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťom rozhlasovej relácie RTVS bol riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. a vedecký pracovník HÚ SAV Jakub Drábik, PhD. Diskutovali o medzinárodnej politike v období nastupujúcej studenej vojny vo vzťahu k vývoju politickej situácie v Československu po roku 1948.

Premiéra: 2.2.2018

Ne, 04 feb 2018 16:35:00 +0000

E-kniha

Diskusná relácia pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Moderátori Peter Turčík a Róbert Kotian. Hosťami boli PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu SAV, PhDr. Zora Bútorová z Inštitútu pre verejné otázky, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Ing. Vladimír Masár, novinár Mgr. Marián Leško, doc. Samuel Abrahám, PhD. rektor Bratislava International School of Liberal Arts, n.o. a prof. Jozef Bátora, PhD. z katedry politológie FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Premiéra: 1.1.2018

St, 03 jan 2018 13:24:00 +0000

E-kniha

Hosťom relácie Kaviareň na Patrónke bol historik a zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV Adam Hudek, PhD. Hovoril o významných udalostiach, ktorých výročia si v roku 2018 pripomenieme, o prístupe historiografie k týmto témam atď. Moderátom relácie bol Róbert Kotian.

Premiéra: 20.12.2017

Št, 21 dec 2017 10:49:00 +0000

E-kniha

Zvukový záznam z prednášky vedeckého pracovníka Historického ústavu SAV Lászla Vörösa na tému nacionalizmu. Prezentácia sa konala v A4 - priestore súčasnej kultúry, Bratislava.

Premiéra: 29.11.2017

Po, 11 dec 2017 12:29:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťom rozhlasovej relácie RTVS bola PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu SAV. Diskutovala na tému pôsobenia duchovných v armádach habsburskej monarchie.

Premiéra: 22.9.2017

Pi, 08 dec 2017 12:53:00 +0000

E-kniha

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS Rubikon boli historici doc. Peter Šoltés, PhD. a Ladislav Vörös, PhD. z Historického ústavu SAV. Ako zostavovatelia predstavili kolektívnu monografiu venovanú dejinám korupcie v spoločnosti.

Premiéra: 19.11.2017 

St, 22 nov 2017 10:21:00 +0000

E-kniha

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS Rubikon boli historičky Diana Duchoňová, PhD. a PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. z Historického ústavu SAV. Predstavili svoju publikáciu a výskum zaoberajúci sa varením a stravovaním v ranom novoveku.

Premiéra: 8.10.2017

Po, 20 nov 2017 13:38:00 +0000

E-kniha

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti.  (RTVS)

Hosťami boli PaeDr. Stanislav Žiška z Gymnázia v Liptovskom Hrádku, literárna historička doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. a PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu SAV. Moderuje Ľubomír Bajaník.

Premiéra: 25.10.2017

Po, 20 nov 2017 13:22:00 +0000

E-kniha

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti.  (RTVS)

Hosťami boli PhDr. Marián Damankoš, PhD. z Evanjelickej spojenej školy v Prešove, PhDr. Ľudmila Michalková z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠVU a prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. z Filozofickej fakulty UK. Moderuje Ľubomír Bajaník.

Premiéra: 18.10.2017

Po, 20 nov 2017 13:10:00 +0000

E-kniha

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti.  (RTVS)

Hosťami boli Mgr. Peter Macho, PhD., doc. Peter Šoltés, PhD. z Historického ústavu SAV a Mgr. Michal Zajden, PhD. z Evanjelického cirkevného zboru v Radvani. Moderuje Ľubomír Bajaník.

Premiéra: 11.10.2017

Po, 16 okt 2017 14:03:00 +0000

E-kniha

Diskusný cyklus RTVS pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Rok 1517. Učenie Martina Luthera o náprave katolíckej cirkvi prevátilo Európu naruby. Šírilo sa do mnohých krajín a získavalo si davy stúpencov. Myšlienky reformácie sa udomácnili aj u nás. Priame dedičstvo Luthera na Slovensku je zachované v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorá je dnes druhou najväčšou cirkvou na Slovensku. Protestanti v priebehu storočí vtláčali krajine výraznú pečať na poli vzdelanosti, v národnom hnutí, v umení, v kultúre i v každodennom živote spoločnosti.  (RTVS)

Hosťami boli PhDr. Daniela Kodajová, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Moderuje Ľubomír Bajaník.

Premiéra: 4.10.2017

Po, 16 okt 2017 13:33:00 +0000

E-kniha

V rozhlasovej relácii Chrobák v hlave_FM sa Fedor Blaščák venoval so svojimi hosťami porovnaniu režimov na Slovensku a v Chorvátsku počas obdobia druhej svetovej vojny. Hosťami boli historici Mgr. Miloslav Szabó, PhD. z Historického ústavu SAV a Mgr. Michala Lônčíková z FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Premiéra: 4.9.2017

St, 04 okt 2017 08:54:00 +0000

E-kniha

V rozhlasovej relácii RTVS Rubikon predstavili publikáciu Historického ústavu SAV - Kauza Karvaš historici PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. a PhDr. Michal Schvarc, PhD. 

Premiéra 23.7.2017

St, 04 okt 2017 08:39:00 +0000

E-kniha

Diskusia bude orientovaná na zložité obdobie slovenských dejín od vypuknutia SNP až po Februárové udalosti v r. 1948, keď sa zavŕšil prechod z jednej totality do druhej. Renomovaní českí a slovenskí historici poskytnú nové a menej známe pohľady na tieto procesy, ktoré prakticky dodnes vyvolávajú polemiky na najrôznejších úrovniach. Čo viedlo k vypuknutiu Povstania, prečo nezačalo skôr, kto bol jeho mozgom, ako prebiehalo, v čom povstalci zlyhali, v čom boli úspešní, ako sa na Povstanie pozeralo obyvateľstvo, kto sa na ňom zúčastnil. Aké boli jeho výsledky, kto sa ich nakoniec zmocnil a použil ich po vojne, prečo komunisti potrebovali zamlčiavať účasť armády a Londýna a nakoniec, ako umožnilo, alebo zľahčilo Povstanie ruské zasahovanie do čs. politiky a viedlo ku komunistickému prevratu? A celkom na zaver, čo znamená Povstanie dnes? (RTVS)

Hosťami diskusnej relácie boli prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, PhDr. Marek Syrný, Phd. z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Mgr. Michal Macháček z Karlovej Univerzity v Prahe a PhDr. Róbert Arpáš, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Historického ústavu SAV.

Premiéra: 29.8.2017

Po, 02 okt 2017 15:55:00 +0000