Relácie Relácie

E-kniha

V televíznom cykle SK Dejiny sa moderátor Michal Havran v diskusii s odborníkmi venuje rôznym aspektom fungovania vojnového Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. 

Prvá časť je zameraná na vysvetlenie udalostí predchádzajúcich vyhláseniu Slovenského štátu v marci 1939 a pôsobeniu ľudovej strany v prvej Československej republike. Hosťami boli historici Mgr. Miloslav Szabó, PhD. a PhDr. Michal Schvarc, PhD. z Historického ústavu SAV, PhDr. Anton Hruboň, PhD. z FF Univerzity Mateja Bela a doc. PaeDr. Martin Pekár, PhD. z FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Premiéra: 25.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:22:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli historičky PhDr. Daniela Kodajová z HÚ SAV a Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. z FF UMB v Banskej Bystrici. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 28.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:12:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli historičky PhDr. Daniela Kodajová z HÚ SAV a Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. z FF UMB v Banskej Bystrici. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 21.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:06:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli tentokrát historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 14.7.2017

Ut, 18 júl 2017 06:18:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli tentokrát historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra 7.7.2017

Ut, 18 júl 2017 06:04:00 +0000

E-kniha

Relácia RTVS Reportéri sa venovala rôznemu hodnoteniu osobnosti Jozefa Tisa v súvislosti s nedávno organizovanou konferenciou nitrianskeho biskupstva. V reportáži vystúpili aj historici z Historického ústavu SAV Mgr. Ján Hlavinka, PhD. a Mgr. Ladislav Vörös, PhD.

Premiéra 29.5.2017

Št, 01 jún 2017 07:37:00 +0000

E-kniha

V relácii Veda.sk vystúpili historici PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. Ján Hlavinka, PhD. z Historického ústavu SAV. Diskutovali o rôznych rozšírených mýtoch a dezinterpretáciách viažúcich sa na obdobie druhej svetovej vojny.

Premiéra: 6.5.2017

Po, 15 máj 2017 13:12:00 +0000

E-kniha

Hosťom v rozhlasovej relácii RTVS bol historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc. Zameriava sa na výskum slovenských a stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia s dôrazom na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a envirometálne dejiny. Pôsobí sa na Historickom ústave SAV a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Premiéra: 14.1.2017

St, 03 máj 2017 11:37:00 +0000

E-kniha

Hosťom rozhlasovej relácie RTVS bol historik PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. Pôsobil ako dlhoročný pracovník Historického ústavu SAV a v rokoch 1998 až 2006 aj ako jeho riaditeľ.

Premiéra: 11.3.2017

Po, 17 apr 2017 15:44:00 +0000

E-kniha

V jednej z častí diskusnej relácie venovanej udalostiam Slovenského národného povstania sa historici venovali politickým, spoločenským a ďalším okolostiam sprevádzajúcim vznik slovenského štátu. Vystúpil Stanislav Mičev z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Martin Pekár z UPJŠ v Košiciach a Michal Schvarc z Historického ústavu SAV Bratislava.

Premiéra: 16.7.2014

Po, 03 apr 2017 19:50:00 +0000

E-kniha

Témou publicistického cyklu boli niektoré fiktívne časti zo života osobností - Dalibora z Kozojed, kata Jana Mydláře a Alžbety Báthoryovej. Ako hostia v diskusii vystúpili Robert Šimůnek, Tomáš Sterneck z Historického ústavu AV ČR a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV.

Premiéra: 25.3.2017

Po, 27 mar 2017 08:16:00 +0000

E-kniha

V diskusej relácii Večera s Havranom vystúpili k téme rozšírených mýtov o Slovenskom štáte a k osobnosti Jozefa Tisa historici Jakub Drábik z Historického ústavu SAV, Anton Hruboň z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ivan Mrva zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej a spisovateľ Silvester Laurík.

Premiéra: 14.3.2017

Ne, 19 mar 2017 21:49:00 +0000

E-kniha

Historik Dušan Kováč z Historického ústavu SAV bol hosťom v štúdiu televízie TA3, kde komentoval udalosti obdobia konca druhej svetovej vojny v máji 1945.

Premiéra: 8.5.2013

Ne, 26 feb 2017 18:13:00 +0000

E-kniha

V diskusnej relácii Večera s Havranom na tému "Milan Hodža, slovenský Európan" vystúpili historici z HÚ SAV Bohumila Ferenčuhová a Matej Hanula.

Premiéra: 14.2.2017

Ne, 19 feb 2017 19:57:00 +0000

E-kniha

Dušan Kováč z Historického ústavu SAV diskutoval v televízii TA3 pri príležitosti 92. výročia prijatia Trianonskej mierovej zmluvy.

Premiéra: 4.6.2012

Ne, 12 feb 2017 21:18:00 +0000

E-kniha

Populárno-náučná diskusia RTVS k príležitosti 70. výročia oslobodzovania Slovenska. Koniec vojny rovná sa koniec Slovenského štátu. Slovensko je oslobodené a obnovuje sa Československá republika. Nové mocenské elity sa zaväzujú k stíhaniu vojnových previnilcov, zradcov a kolaborantov. Zriaďujú sa mimoriadne retribučné či ľudové súdy. Je obžalovaných 20 550 ľudí. 8 085 z nich je odsúdených, z toho 55 na trest smrti. V 29 prípadoch bol hrdelný trest vykonaný. Medzi súdených činiteľov patrili aj členovia vlády a slovenského snemu. V relácii vystúpili historici Marek Syrný z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Igor Baka z Vojenského historického ústavu, Ivan Kamenec a Ľudovít Hallon z Historického ústavu SAV.

Premiéra 29.4.2015

Št, 19 jan 2017 09:29:00 +0000

E-kniha

Úvodná časť diskusnej relácie SNP - neznáma história sa venuje sumarizácii rôznych interpretácií významu a priebehu povstania, ktoré sa presadzovali v priebehu viac ako 70 rokov od jeho vypuknutia v roku 1944. Diskutovali historici Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV, Marek Syrný z Múzea SNP a politológ Norbert Kmeť z Ústavu politických vied SAV.

Premiéra 9.7.2014

St, 21 dec 2016 10:04:00 +0000

E-kniha

V relácii televízie TA3 - Rozhovory cez polnoc - vysvetľujú udalosti Veľkej francúzskej revolúcie historici z HÚ SAV Daniela Kodajová a Dušan Kováč. 

Premiéra: 12.7.2014

Po, 12 dec 2016 06:45:00 +0000

E-kniha

Populárno-náučná diskusia RTVS k príležitosti 70. výročia oslobodzovania Slovenska. O situácii navrátilcov, utečencov, presídlencov a o hospodárskych reáliách Slovenska v poslednej fáze druhej svetovej vojny a nasledujúceho obdobia diskutovali historici Miroslav Sabol, Michal Schvarc, Ján Hlavinka, Anna Falisová z HÚ SAV a Martin Pekár z Katedry histórie UPJŠ v Košiciach.

Premiéra 22.4.2015

Po, 05 dec 2016 15:34:00 +0000

E-kniha

Centrum středoevropských studií (společné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR a vysoké školy CEVRO Institut) a Úřad vlády ČR uspořádaly ve dnech 23. a 25. října 2013 mezinárodní konferenci, která se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka.

St, 23 okt 2013 07:01:00 +0000