TÉMA TÉMA

Untitled Document
Forum Historiae 2/2017: Local Roots – European Connections. The Position of Nazarene Art in 19th-Century Europe
Zostavovatelia: Pavla Machalíková – Angelika Herucová
jazyková úprava: Robin Cassling
obrázok na titulnej strane: Friedrich Overbeck: Adoration of the Kings (1813, detail). Source: commons.wikimedia.org
Grafická úprava: Angelika Herucová
Autori: Katarína Beňová, Marta Herucová, Adéla Klinerová, Olga Kotková, Katharina Lovecky, Isabelle Saint Martin, Pavel Štěpánek, Petr Tomášek
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017