TÉMA TÉMA

Untitled Document

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko  pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

Forum Historiae 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
Zostavovatelia: Mgr. Miroslav Michela, PhD. - PhDr. Milan Ducháček. PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Martin Katuščák
Preklady z angličtiny: Igor Kšiňan
Obrázok na titulnej strane: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Adam Hudek, PhD.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; Mgr. Jan Lomíček; Mgr. Jakub Machek, Ph.D.; Mgr. Miroslav Michela, PhD.; PhDr. Juraj Podoba, CSc.; Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Ondřej Slačálek; Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci

Untitled Document
Ondřej Daniel – Jan Lomíček
Summary

Ondřej Daniel - Jan Lomíček: Fellow Countrymen Gone Wild: How (Not) to Depict the Rise to Power of the Communist Party of Czechoslovakia
In this study we aim to present a comparison of historical topics displayed in two Czech TV series Rodáci (The Natives, made in 1988) and Zdivočelá země (The Feral Country, filmed from 1997). We focus on period of 1945-1948 they both presented and compare similarities and differences in the two ideological narratives before and after political change of 1989. Deploying concepts of ideology elaborated by Slavoj Žižek and Terry Eagleton and propaganda of Jacques Ellul we try to examine how TV series dealing with historical topics were used either to popularize already formed historical narrative before 1989 or to form a new one after the political turn.
In particular we outline the issue of heroes-cult creation, symbolized on the one hand by character Petr Vitásek in Rodáci. This TV series depicts his genesis from young rebellious adolescent into a conscious member of the communist party fighting in its afterwar political struggle for power. On the other hand we examine after-1989 ideological narrative taking example of the character of Antonín Maděra in Zdivočelá země, who represents a new type of hero, in many ways contradictory to the pre-1989 cult of heroes. This contradiction appears for instance in ways of presenting the Czechoslovak antifascist resistance of World War II, when the old narrative of freedom brought on the tanks from Moscow is substituted by liberation brought on the wings of Royal Air Force. Following the contradictory signs, we follow the signs of these hero-types, which bear similarities, based on the Ellul typology of successful propagandistic collective myths – myths of work, happiness, nation, youth and hero.
In the following parts we outline topics of local and regional identities, as well as intrigues of the 1945-1948 period, including ethnic cleansing in Czechoslovakia.

Keywords

ideology, propaganda, The Natives, Jaroslav Matějka, The Feral Country, Jiří Stránský, population expulsion, drought of 1947, two-years plan, February 1948

Bibliografická informácia

Ondřej Daniel – Jan Lomíček : Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (Mgr. 2004, Ph.D. 2012). Po-čas magisterského štúdia sa špecializoval na vzťah nacionalizmu a populárnej kultury, v doktorandskom na migračné pohyby z bývalej Juhoslávie. Okrem týchto tém sa venuje subkultúram, postkoloniálnym štúdiám, regionalizmu, postsocializmu a sociálnym teóriám. Je členom Centra pro studium populární kultury.
Untitled Document

Mgr. Jan Lomíček vyštudoval špecializáciu hospodárske a sociálne dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (Mgr. 2008). V magisterskom štúdiu sa začal venovať problematike sovietskej propagandy v medzivojnovom Československu, v ktorej pokračuje aj v doktorandskom štúdiu. Je členom Centra pro studium populární kultury.
ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)