E-knihy E-knihy

Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 - december 1970)

E-kniha
Jozef Žatkuliak (ed.)
Vydavateľ
Ústav pro soudobé dějiny
Miesto vydania
Praha
Rok vydania
2011
ISBN
978-80-7285-140-9

Vznik a realizácia česko-slovenskej federácie v uvedených rokoch nastoľujú mnohé otázky, vyplývajúce z celkovej reformy štátu v kontexte so vtedajším spoločensko-politickým vývinom. Predmetný zväzok dokumentov sa pokúsil hľadať odpovede na otázky a v tejto vstupnej kapitole s určitého nadhľadu podať súvislosti zložitého vývoja v Československu. V tomto zlomovom čase tak zohľadniť súvislosti spoločenských pohybov vo vnútri a voči Československu, poukázať na vplyv konkrétneho prostredia štátu pri etablovaní jeho federatívneho usporiadania a v neposlednom rade na vzťahy dvoch štátotvorných národov – českého a slovenského. Tie zo širšieho uhľa pohľadu na štátoprávnu problematiku tvorili podstatný a východiskový subjekt a objekt národných, resp. československých dejín. Na druhej strane reformujúci štát spätne vstupoval do vnútra slovenskej a českej spoločnosti v záujme ich celkovej sebarealizácie. Jednou z podmienok k nástupu spoločenských reforiem sa stalo odstránenie direktívneho mechanizmu politickej a štátnej moci. (z úvodu)


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo