E-knihy E-knihy

Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolice. Vybrané sídla s právnym postavením zemepanského mestečka (oppida) v rokoch 1526 -1720

E-kniha
Tomáš Tandlich
Vydavateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Miesto vydania
Nitra
Rok vydania
2013
ISBN
978-80-558-0288-6

Cieľom tejto monografie je priblížiť vývoj cechových a iných právnych a ekonomických výsad v rokoch 1526 až 1720 vo vybraných zemepanských mestečkách, ktoré predstavujú sídla, čo fungovali v Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolici nielen ako trhové centrá, ale slúžili aj ako sídla svojich zemepánov a konali sa tu i generálne kongregácie stoličnej šľachty. Vybrané boli mestečká Malacky, Stupava, Veľké Leváre, Šamorín, Nitra, Prievidza, Nitrianske Pravno, Bojnice, Zlaté Moravce a Topoľčianky ako porovnateľné sídla s ohľadom na ich veľkosť a šľachtický rod, ktorému šesť z nich patrilo. Malacky, Stupava, Šamorín, Prievidza, Bojnice a Nitrianske Pravno patrili do vlastníctva magnátskeho rodu Pálffyovcov. Nitra bola podľa všetkého zrejme najvýznamnejším zemepanským mestečkom na území dnešného Slovenska a sídlil tu biskup ako zemepán a župan stolice. Vlastníkmi Zlatých Moraviec boli najdlhšie Forgáčovci a Topoľčianky patrili od dvadsiatych rokov 14. storočia do začiatku 17. storočia do majetku významnej tekovskej šľachtickej rodiny Topoľčianskych.


ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo