E-knihy E-knihy

Kapitoly z najstarších českých dejín 531 - 1004

E-kniha
Ján Steinhübel
Vydavateľ
Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce
Miesto vydania
Kraków
Rok vydania
2011
ISBN
978-83-7490-370-7

Počiatok českých dejín zaťažujú tri otázky. Za akých okolností prišli Slovania do Čiech? Ako vznikol český „gens", ktorý dal meno a historický základ národu, ktorý trvá dodnes? Patrili alebo nepatrili Česi k Samovej ríši? Na prvé dve otázky odpovedáme približne v súlade s hlavnými a uznávanými výsledkami doterajšieho bádania. Príchod Slovanov do Čiech súvisel s pádom Durínskej ríše v roku 531 a s následným odchodom germánskych Markomanov z Boiohaema do Raetie a západnej časti Pobrežného Norika, kde sa z nich (a nielen z nich) stali Bavori. Česi mali podobný začiatok ako Chorváti, Srbi, Korutánci, Obodriti a ďalšie slovanské kmene, ktoré v čase veľkého protiavarského povstania Slovanov unikli z územia Avarského kaganátu, usadili sa za jeho hranicami a na novom území sa spojili so Slovanmi, ktorí tam už dve alebo tri generácie sídlili. Naša odpoveď na tretiu otázku sa s doterajším bádaním značne rozchádza. Príslušnosť Čechov k Samovej ríši nie je až taká samozrejmá, ako to bádatelia vyvodzujú zo spojenectva, ktoré Samo uzavrel s polabskými Srbmi alebo z výprav Samových Slovanov do Durínska a ďalších území Dagobertovej ríše. Spomínané výpravy museli mať otvorenú cestu cez Čechy a bez českého prostredníctva by Samovo spojenectvo so vzdialenými Srbmi určite nebolo možné. Toto všetko sa však mohlo diať aj bez priamej príslušnosti Čiech k Samovej ríši. Ak sa Srbi a Česi spájali so Samom, to ešte neznamená, že patrili k jeho ríši. (z úvodu)


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Ján Steinhübel. CSc. (1957) od roku 1988 pracuje v Oddelení najstarších dejín HÚ SAV. Zaoberá sa obdobím Veľkej Moravy a počiatkami Uhorska. Je autorom monografie Nitrianske kniežactvo : Počiatky stredovekého Slovenska (2004) a Kapitoly z najstarších českých dejín : 531 – 1004 (2012).

 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo