Redaktori

Juraj Benko
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Gabriela Dudeková
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Michal Ďurčo
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Martina Fiamová
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Angelika Herucová
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Karol Hollý
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Pavol Hudáček
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Michal Kšiňan
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences

Peter Šoltés
Historický ústav Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences