Editor-in-Chief

László Vörös
Historický ústav SAV Slovenskej akadémie vied / Institute of History, Slovak Academy of Sciences